Steeds meer ambtenaren en bestuurders worden bedreigd of geĆÆntimideerd... Direct aanvragen

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.veiligopenbaarbestuur.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Veilig Openbaar Bestuur . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veilig Openbaar Bestuur is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Veilig Openbaar Bestuur.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.veiligopenbaarbestuur.nl op deze pagina.
© Veilig openbaar bestuur 2024, MinistriĆ«le goedkeuring ND 4953 | Algemene voorwaarden |
Realisatie: DosisDesign